Enquete Ledenadministratie en contributie

Enquete Ledenadministratie en contributie
 
Tevreden
Ontevreden
Gebruiken we niet
Opmerking

Onze visie

In onze visie zou de contributie eenvoudiger moeten werken. U geeft aan wat de tarievenstructuur is met daarbij eventuele uitzonderingen, en u houdt de lidgegevens bij. Daarna wordt de contributie geautomatiseerd geïncasseerd/gefactureerd. Er wordt automatisch in de gaten gehouden wie wat heeft betaald, en hierop wordt automatisch met de leden gecommuniceerd (herinneringen, wijzigingen in gegevens enz.)

 
Ja
Hebben we al
Nee
Anders
Bezig met versturen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.