Referentie: Survival Bond

De Survival Bond Nederland (SBN) is een overkoepelende sportbond die streeft naar een brede beoefening van de survivalsport. Vele wedstrijdorganisaties en trainingsgroepen in Nederland en Belgiƫ zijn bij de SBN aangesloten. De wedstrijdorganisaties kunnen gebruik maken van een door de SBN ontwikkeld platform waarop lidmaatschap van de wedstrijdorganisaties geadministreerd wordt en waarop deelnemers zich kunnen inschrijven voor wedstrijden.

Voordat de SBN samenwerkte met Doorbetalers, had elke wedstrijdorganisatie een eigen incassocontract en genereerde het platform van de SBN de incassobestanden. Voorheen leverde de wedstrijdorganisatie deze bestanden aan bij de bank en controleerde zelf wie wel en niet betaald hadden. Ook de storneringen werden door de wedstrijdorganisdaties zelf verwerkt. Dit alles vergde veel tijd van een wedstrijdorganisatie, terwijl de beschikbare capaciteit in de fase vlak voor een wedstrijd toch al erg schaars was.

Om de wedstrijdorganisaties te ontlasten bij dit tijdrovende werk heeft Doorbetalers samen met de platform ontwikkelaar van de SBN, een integratie opgezet waarbij 95% van het betalingsverkeer voortaan vol automatisch verloopt. Wanneer een deelnemer zich nu inschrijft, krijgt Doorbetalers via het SBN platform een betaalverzoek. Doorbetalers zorgt ervoor datvan alle wedstrijdorganisaties de betaalverzoeken wekelijks worden verwerkt. Zodra er betaald is werkt Doorbetalers de status van de betaling op het SBN platform bij. Wanneer incassos niet lukken wegens saldo tekorten of verkeerde rekeninggegevens, neemt Doorbetalers zelf contact op met de deelnemer en kan deze deelnemer het betaalverzoek opnieuw opstarten. In sommige gevallen blijft het nodig dat de wedstrijdorganisatie zelf contact opneemt met de deelnemer. De betaalstatus van alle deelnemers is zeer eenvoudig in te zien op het SBN platform.

Bart Bongers, Secretaris van de Survival Bond Nederland, zelf aan het woord

Bart Bongers

Bart Bongers

Vanuit mijn taak als secretaris van de SBN ben ik enkele jaren geleden op zoek gegaan naar een online boekhoud pakket. Na een grondig onderzoek kwam de SBN uit bij Conscribo, een innovatief bedrijf die een online boekhoud pakket heeft ontwikkeld, speciaal voor verenigingen en sportorganisaties. Wat opviel was de snelheid en slagvaardigheid waarmee Conscribo dit pakket kon aansluiten op de bestaande ledenadministratie die de SBN in eigen beheer heeft ontwikkeld. Als professionele software developer kon ik de kwaliteit van Conscribo goed beoordelen. Voor een erg lage prijs weet Conscribo een kwalitatief hoogwaardig boekhoud programma in de markt te zetten die moeiteloos kan concurren met grote spelers in deze markt zoals Exact.

Vanuit deze constructieve samenwerking heb ik samen met Andre de Jong, de founding father van Conscribo, het plan bedacht om een incassoservice voor onze wedstrijdorganisaties te gaan ontwikkelen, Toen de contouren van dit plan eenmaal duidelijk waren heeft Andre de Jong samen met zijn broer Benjamin, het bedrijf Doorbetalers opgericht. Onder de vlag van dit bedrijf is de SBN incassoservice ontwikkeld. Ook hier werd weer intensief overlegd tussen SBN en Doorbetalers, zodat we uiteindelijk erg trots kunnen zijn op het eindproduct. We zijn nu alweer in het tweede seizoen van de incassoservice en er zijn al zo’n 15 wedstrijdorganisaties die hun hele betalingsverkeer via deze service laten verlopen. De eerste kinderziektes zijn na de pilot razendsnel verholpen en op dit moment kan de SBN een professionele incassoservice aanbieden aan al haar aangesloten wedstrijdorganisaties. Kortom, de SBN is zeer tevreden over het eind produkt en over de prettige samenwerking met Doorbetalers.

Vind u deze pagina handig?

Als u in contact wilt treden, wilt u dan uw email adres achterlaten?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.