Storneringen

Op welke manier ontstaan Storneringen

Wanneer u een incasso-opdracht bij de bank inlevert, zal de bank bedragen gaan innen bij de rekeninghouders. Wanneer een rekeninghouder niet voldoende saldo heeft, een blokkade op uw rekeningnummer heeft geactiveerd, of zelf besluit de incasso terug te draaien, ontstaat er een stornering. De banken zijn niet 100% consistent met het terug melden van de reden van de stornering. Sommige banken noemen een saldotekort bijvoorbeeld een administratieve fout. In deze tabel staan de mogelijke reden voor een stornering: http://www.betaalvereniging.nl/wp-uploads/2013/05/Reason-foutcodes-Europese-incasso.pdf (Bijlage B op pagina 8)

Wanneer u een incasso-opdracht inlevert bij de bank zal de bank na een aantal dagen in de internetbankieren omgeving van de rekeninghouder inzichtelijk maken dat de incasso eraan komt. De rekeninghouder kan deze incasso dus al weigeren voordat hij is uitgevoerd.

Hoe wordt een Stornering zichtbaar

Wanneer een stornering plaatsvindt zult u die herkennen als een afschrijving op uw rekeningoverzicht. Soms komen storneringen direct na het uitvoeren van de incasso-opdracht maar, zoals eerder beschreven, kunnen storneringen voorkomen tot acht weken na het uitvoeren van de incasso-opdracht. Uiteraard zal bij een Melding Onterechte Incasso ook een stornering ik plaatsvinden.

Welke mogelijkheden zijn er na een stornering

Wanneer een stornering is uitgevoerd kunt u ervoor kiezen een nieuwe-incasso-opdracht te maken om het bedrag opnieuw te proberen te innen. Over het algemeen is het raadzaam om, nadat een stornering is ontstaan, eerst contact op te nemen met de rekeninghouder. U kunt dan kijken wat er precies aan de hand is en met de rekeninghouder afspraken maken over wanneer de incasso-opdracht het beste opnieuw kan worden gepoogd.

Op welke manier kan het risico op storneringen kleiner gemaakt worden

Uiteraard is niemand gebaat bij een stornering. U niet omdat u de gelden te laat ontvangt, en de rekeninghouder niet omdat deze dan niet tijdig betaald voor uw diensten of producten. Bovendien vraagt de bank extra geld wanneer en stornering plaatsvindt. Het is er u er dus alles aan gelegen om de juiste maatregelen te nemen zodat het aantal storneringen zo klein mogelijk blijft. Dit zijn de mogelijke maatregelen die u kunt nemen:

  • Verstuur altijd een voormelding, zo weet u zeker dat de incasso voor de rekeninghouder niet onverwachts komt
  • Plan de incasso-opdracht op een slim tijdstip. De meeste lonen worden uitbetaald in de laatste week van de maand. Het is dus verstandig om in die week uw incasso-opdracht te plannen, omdat er dan de minste saldo tekorten zijn.
  • Probeer de incasso-opdracht altijd zo kort mogelijk na het verkrijgen van de machtiging uit te voeren. Op deze manier is de rekeninghouder zich namelijk nog goed bewust van de verplichting die hij is aangegaan.

Dit formulier kan op dit ogenblik niet ingevuld worden

Reacties zijn gesloten.