Klachten

Op deze pagina kunt u een klacht indienen. Wij proberen uw klacht binnen 1 week te behandelen en u feedback te geven.

Hier kunt u alle details van uw klacht invullen. Als de klacht een relatie heeft met een betaling, wilt u dan de datum en gehele omschrijving van de betaling vermelden, evenals uw naam en de laatste 5 cijfers van uw rekening nummer?

Reacties zijn gesloten.